En presentation av ett schema under kris kallat...

Strukturerat förstärkning och hälsoschema

SFHS är ämnat att ta i drift då samtliga resurser behöver omprioriteras med ett gemensamt mål att klara ett kraftigt ökat antal patienter eller plötsligt kraftigt minskad resurstillgång. Med focus på regelbunden återhämtning för medarbetaren.

medical ppl

Sammanfattning

Administrativ avlastning
Ett fast rullande mönsterschema som kan läggas av centralt systemstöd eller på den enskilda enheten, vilket reducerar tidsåtgången av schemaplanering för chefer och underlättar kompetensfördelningen.
Minskade vakanser
SFHS möjliggör ett täckt schemat med 20-40% mindre resurser.
Mönsterschema
Dag och kvällsschemat innebär att jobba fyra dagar och vara ledig två. Nattschemat består av jobba två nätter och vara ledig tre nätter. Antal helgpass skiljer sig från våra ordinarie scheman.
Passar 24/7 verksamhet
Är bäst lämpad för verksamheter som är lika bemannande dygnet runt och veckans alla dagar.
Hälsoaspekter
Medsolsrotation. Håller sig inom ramen för hälsofrämjande schemaläggning, arbetstidslag och gällande kollektivavtal.
SFHS dag/kväll schema

Kontakt uppgifter

Då websidan är under uppbyggnad så får ni gärna maila om ni önskar mer information.

Namn Title
Erica Norling
erica.norling@regionvastmanland.se
Bemanningskoordinator
Planering och utvecklings staben, Region Västmanland
Mårten Blomberg
marten.blomberg@regionvastmanland.se
Bemanningskoordinator
Planering och utvecklings staben, Region Västmanland